Gradski tamburaški orkestar Križevci

  Udruga građana

  Registar udruga: 06001529
  OIB: 57708788985
  RNO: 0536373
  Ovlaštene osobe:

  • Jurica Perharić, predsjednik
  • Dijana Mijač Dretar, potpredsjednica
  • Josip Berend, tajnik i producent