TAMBURAŠKI TRIO GŠ MILKA KELEMENA

GŠ Milka Kelemena, Slatina

Mali komorni sastavi - duo i trio - Kategorija A - 15 godina ili mlađi

Raspored

Program

  1. J. S. Bach (obr. M. Tepeš): Air iz Suite br. 3 u D-duru

  2. J. Haydn (obr. K. Perlić): Trio
      • III. Finale

  3. P. I. Čajkovski (obr. M. Tepeš): Ples šećerne vile


Trajanje programa: 8:30

Biografija sastava

Trio tambura GŠ Milka Kelemena iz Slatine, u svojoj školi poznat kao Trio Fantastico, čine Iva Bartolović – bisernica, Klara Košćak – brač i Hana Pavličević – čelo, a osnovan je u rujnu 2022. godine pod mentorstvom prof. Korane Perlić. U siječnju 2023. godine sudjeluju na natjecanju World music championship 2022. u organizaciji Academia Musica Vienna te osvajaju 3. nagradu. U ožujku iste godine na Međunarodnom natjecanju tamburaša u Subotici osvajaju 1. nagradu, a u sudenom 3. nagradu na natjecanju World championship in music art u organizaciji Franz Schubert Konzervatorija te 2. nagradu na 62. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe u Opatiji. Trio je nastupao na brojnim školskim i gradskim nastupima i koncertima.

Članovi sastava

  •  Iva Bartolović (bisernica)
  •  Klara Košćak (brač)
  •  Hana Pavličević (čelo)

KORANA PERLIĆ

Korana Perlić rođena je 10.9.1979. godine u Našicama. Na studiju Glazbene kulture na Pedagoškom fakultetu u Osijeku diplomirala je 2002. godine. Za vrijeme osnovnog školovanja s tamburaškim orkestrom iz Našica nastupila je na brojnim smotrama, festivalima i natjecanjima u zemlji i inozemstvu. U GŠ Milka Kelemena u Slatini radi od 2004. godine, a od 2006. godine kao učiteljica tambure. Sa svojim učenicima i komornim sastavima sudjeluje na natjecanjima HDGPP-a, Međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi i Subotici, Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus u Križevcima, Međunarodnom natjecanju Fantast u Bečeju gdje osvaja brojne nagrade. Članica je Hrvatskog društva tamburaških pedagoga i Hrvatskog tamburaškog orkestra s kojim nastupa na koncertima u Zagrebu (Lisinski 2008., 2009.) i Beču (Wiener Konzerthaus 2009.). Redovito se usavršava na stručnim vijećima nastavnika tambura u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na seminarima Hrvatskog društva tamburaških pedagoga.

Međunarodni glazbeni festival Sonus

A. G. Matoša 4, Križevci

mgf.sonus@gmail.com

+385 99 407 4710 (Josip Berend, producent)

Gradski tamburaški orkestar Križevci
Glazbena udruga Opus
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci