GUDAČKI DUO UMJETNIČKE ŠKOLE F.PINTARIĆ PO ĐURĐEVAC

Umjetnička škola Fortunat Pintarić - Područni odjel Đurđevac

Mali komorni sastavi - duo i trio - Kategorija A 15 ili manje godina

Raspored

Program

  1. Ignaz Pleyel: Duet 1 – Allegro moderato, op.8

  2. Ignaz Pleyel: Duet 1 – Allegro, op.48

  3. Bela Bartok: Pillow dance, 44 duos fur zwei Violinen


Trajanje programa: 11:30

Biografija sastava

Gudački duo Umjetničke škole F.Pintarić PO Đurđevac djeluje u sklopu regularne nastave komorne glazbe kao nastavnog predmeta. Učenici Benaković i Antolović komornu glazbu pohađaju 2. godinu.

Članovi sastava

  •  Noa Benaković
  •  Franciska Antolović

IVA BLAŽEV

Iva Blažev je učiteljica violine, djelatnik Umjetničke škole Fortunat Pintarić u PO Đurđevac i Virje te Glazbene škole Jan Vlašimsky u PO Pitomača od 2018. godine. Svoje glazbeno obrazovanje pohađala je u Glazbenoj školi Jan Vlašimsky u Virovitici, a za vrijeme školovanja i nakon istog pohađala je glazbene seminare i edukacije.

Međunarodni glazbeni festival Sonus

A. G. Matoša 4, Križevci

mgf.sonus@gmail.com

+385 99 407 4710 (Josip Berend, producent)

Gradski tamburaški orkestar Križevci
Glazbena udruga Opus
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci