GLASOVIRSKI TRIO

GU Elly Bašić

Mali komorni sastavi - duo i trio - Kategorija A - 15 ili manje godina

Raspored

Program

  1. C. M. Widor: Serenada za glasovirski trio

  2. J. Haydn: Trio br. 39 u G-duru Hob XV/39
      • Rondo all’ Ongarese

  3. F. Kreisler: (obr. F. i H. Kreisler): Farewell to Cucullain


Trajanje programa: 11:00

Biografija sastava

Gudački trio u sastavu : Maya Hong – violina, Dora Kuleš – violončelo i Nuo Cheng – glasovir, počeo je djelovati u školskoj godini 2023./2024. Sve članice tria učenice su GU Elly Bašić. Nastupile su na 62. Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, te osvojile prvu nagradu.

Članovi sastava

  • Maya Hong (violina)
  • Dora Kuleš (violončelo)
  • Nuo Cheng (glasovir)

MARIJA ĆEPULIĆ

Marija Ćepulić diplomirala je 1991. u razredu prof. Kristijana Petrovića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Zatim je bila na dvogodišnjem usavršavanju u majstorskoj klasi prof. Igora Ozima na u Bernu. Od 1997. do 2006. bila je članica baroknog ansambla ” Musica da camera”. Bila je koncertna majstorica Zagrebačke filharmonije od 1994. do 1998. godine, kada je postala docentica na Muzičkoj akademiji, gdje od 2016. djeluje kao redovita profesorica violine. Također djeluje kao vanjska suradnica GU Elly Bašić.

Međunarodni glazbeni festival Sonus

A. G. Matoša 4, Križevci

mgf.sonus@gmail.com

+385 99 407 4710 (Josip Berend, producent)

Gradski tamburaški orkestar Križevci
Glazbena udruga Opus
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci