DUO NERA TROJANAC I IVA PERAK

Glazbena škola pri OŠ M. P. Katančića Valpovo

Mali komorni sastavi - duo i trio - Kategorija A - 15 ili manje godina

Raspored

Program

  1. W. A. Mozart (obr. P. Montreuille): Divertimento KV563
      • III. Menuetto; Allegro i Trio

  2. L. Orsa: The Seven Dwarfs za klarinet i klavir

  3. M. Mangani: Pagina d’album za klarinet i glasovir


Trajanje programa: 9:50

Biografija sastava

Duo Nera Torjanac (klarinet) i Iva Perak (klavir) osnovan je u rujnu 2023. godine. Duo je u studenom 2023. sudjelovao na 62. Hrvatskom komornom natjecanju učenika i studenata glazbe u Opatiji i osvojio prvu nagradu te prošao na državno natjecanje. Na državnom natjecanju u prosincu 2023. u Požegi duo je osvojio drugu nagradu. Zbog izvrsnih glazbenih postignuća Nera Torjanac i Iva Perak predstavljale su svoju Glazbenu školu na koncertu „Božić s glazbenim školama“ u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. Sudjelovale su i na seminarima komorne glazbe kod profesorice Mie Elezović i profesorice Dunje Košutić. Duo redovito nastupa na koncertima i događajima u Glazbenoj školi te na manifestacijama u organizaciji grada Valpova i Belišća.

Članovi sastava

  • Nera Torjanac (klarinet)
  • Iva Perak (klavir)

MARIJA PUŠIĆ

Marija Pušić rođena je 7. rujna 1994. godine u Vinkovcima. Pohađala je i završila opću gimnaziju i srednju glazbenu školu (smjer glazbenik klavirist) u Vinkovcima. Nakon toga upisuje preddiplomski sveučilišni studij klavira na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Akademske godine 2018./2019. bila je demonstratorica za predmet Korepeticija na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Diplomski sveučilišni studij klavira (klasa prof. Mia Elezović) završila je 2019. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i stekla je zvanje magistra muzike (Klavira). Od 11. studenog 2019. do 31. srpnja 2020. obavljala je stručnu praksu u sklopu Erasmus+ programa na Singakademie Carinthia u Klagenfurtu kao klavirski suradnik dječjeg zbora Stadttheater Klagenfurt i solo pjevača u Glazbenoj školi Gustav Mahler u Klagenfurtu. U listopadu 2021. upisuje dva diplomska studija, smjer Komorna glazba i smjer Korepeticija na Gustav Mahler Privatunitersitatu u Klagenfurtu (Austrija).
Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i državnim natjecanjima: Lugano (2022), Skopje (2022.), Klagenfurt (2022.), Ossiach (2020.), Zagreb (2019.), Subotica (2019.), Požega (2018.), Rim (2017.), Beograd (2017.), Bijeljina (2017.). Na „Lugano International Music Competition“ u Švicarskoj u kategoriji komorne glazbe (duo s violinom) i na Međunarodnom natjecanju Polyhymnia u Skopju u kategoriji komorne glazbe (duo s klarinetom) osvojila je prvu nagradu. U svibnju 2022. nastupala je u finalu natjecanja komorne glazbe „Artedea Arena“ u velikoj koncertnoj dvorani u Konzerthausu u Klagenfurtu. Dobila je Oskar znanja od Ministarstva znanosti i obrazovanja za postignute rezultate u radu sa studentima (2018./2019.) Kao klavirski umjetnički suradnik osvojila je prvu nagradu na 57. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Zagrebu (2019.), prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju tamburaša u Subotici (2019.), prvu nagradu i nagradu Grand Prix na 5. Međunarodnom natjecanju tamburaša u Požegi (2018.) te prve, druge i treće nagrade na natjecanju „Prima la Musica“ u Ossiachu u Austriji. U disciplini klavirski duo osvojila je drugu nagradu na „Slobomir International Music Competition“ u Bijeljini (2017.) te drugu nagradu i srebrnu medalju na „International competition Davorin Jenko“ u Beogradu (2017.) Dobitnica je Stipendije za izvrsnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Sudjelovala je i usavršavala se na seminarima poznatih svjetskih pijanista i pedagoga: K. Krpan (Hrvatska), V. Vujić (Austrija), D. Cikojević (Hrvatska), A. Kijanowska (Poljska), S. F. Čaldarović (Hrvatska), I. Konev (Ukrajina, SAD), J. Zlatar (Hrvatska), K. Krasnitski (Bjelorusija, Hrvatska) Izvrsne glazbene vještine stekla je samostalnim nastupima, nastupima s različitim komornim ansamblima i sviranjem u orkestru na koncertima u Hrvatskoj i Austriji od kojih se mogu izdvojiti koncert u Veleposlanstvu RH u Beču, koncerte u Glazbenoj školi Gustav Mahler u Klagenfurtu, koncerti na Sveučilištu Gustav Mahler u Klagenfurtu, koncerte u sklopu ciklusa Osječka glazbena srijeda, koncert u Matici Hrvatskoj u Zagrebu, nastup kao član orkestra na Međunarodnom festivalu Tamburaške glazbe u Osijeku.
Od 1. rujna 2020. profesorica je klavira, komorne glazbe i korepeticije u Glazbenoj školi u Valpovu i Belišću gdje redovito nastupa na koncertima i sudjeluje s učenicima na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Međunarodni glazbeni festival Sonus

A. G. Matoša 4, Križevci

mgf.sonus@gmail.com

+385 99 407 4710 (Josip Berend, producent)

Gradski tamburaški orkestar Križevci
Glazbena udruga Opus
Glazbena škola Alberta Štrige Križevci